Home \ ekonomi
 

Beräkna kostnaden för en skuld.

 

Kostnaden för en skuld är den effektiva ränta som ett företag betalar för sina lån som nu lånas från finansiella institut och andra källor. Dessa skulder kan vara i form av obligationer, lån och andra. Kostnaden för en skuld kan beräknas som före skatt eller efter skatt. Eftersom räntebetalningar vanligen kan dras av från skatt används ofta kostnader efter skatt. Kostnaden för en skuld är användbar vid fastställandet av den ränta som är mest lämpad för att finansiera ett företag. De kan också användas för att mäta risken för ett företag eftersom högriskföretag har relativt högre kostnader för en skuld.

              

Förfarande .

    

    1      Kostnad för finansiell skuld före skatt  ,

    

Räntan är också kostnaden för en skuld om företaget bara har en skuld. Om du inte känner till räntan kan kostnaden för en skuld före skatt beräknas med följande enkla steg: <91112>  

   
 1.            1      Hämta relevant information. Bestäm hur mycket ränta som ska betalas och lånets nuvärde.       
 2.  
 3.             2      Dela räntan med kapitalvärdet. Resultatet är kostnaden för en skuld före skatt i decimaltal.  
    
  • Exempel: Företaget betalar ett årligt ränta på 10 000 euro på ett lån på 100 000 EUR, 10 000/100 000 = 0,1.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Multiplicera resultatet med 100. Detta omvandlar decimalvärdet till en procentsats för kostnaden före skatt.  
    
  • Exempel: 0,1 * 100 = 10% kostnad före skatt
  •  
                   
 6.  
            

    2      Kostnad för skuld efter skatt  ,

    

För denna metod behöver du den effektiva skattesatsen för ditt företag.

 
   
 1.             1      Ändra ränta och skattesats i decimalbeteckning. Dela båda värdena med 100.  
    
  • Exempel: räntesats på 10% / 100 = 0,1; Skattesats på 15% / 100 = 0,15
  •  
         
 2.  
 3.             2      Extrahera skattesatsen (i decimaltal) från 1. Resultatet är nettoräntan. Detta tar hänsyn till att räntebetalningar kan dras av från skatten, och så får du tillbaka en del av räntebetalningarna i form av skattelättnad.  
    
  • Exempel: 1 - 0,15 = 0,85 netto ränta
  •  
         
 4.  
 5.             3      Multiplicera räntan med räntenivån. Resultatet är din kostnad för en skuld efter skatt i decimaltal.  
    
  • Exempel: 0,1 * 0,85 = 0,085
  •  
         
 6.  
 7.             4      Multiplicera resultatet med 100. Detta omvandlar decimalvärdet till en procentsats för kostnaden efter skatt.  
    
  • Exempel: 0,085 * 100 = 8,5%
  •  
         
 8.  
        Läs mer... (2)      
Ekonomi populär:
Gör en session.

Mät servicekvalitet.

Hitta amerikanska bankkoder.

Välj ditt första kreditkort.

Räkna pengar.

Köp aktier online.

Öppna en butik med produktion av ljus.

Skriv ett betalningsavtal.

Beräkna matkostnader.

Självbetjäning som gräsklippare.

Beräkna hypotekslån.

Hantera ett hotell.

Begär ett rekommendationsbrev.

Bli kreditvärd igen efter konsumentinsolvensförfarandet.

Ställ in en månadsbudget.

Håll en kontrollbok.

Ansök om ekonomiskt stöd.

Beräkna bruttonationalprodukten.

Lyssna på marknadsföring på flera nivåer.

Öppna en begagnad butik.

Skapa ett anställningsbevis.

ako woman