Home \ ekonomi
 

Skriva ett företagsfall.

 

En affärssak ger en motivering för en föreslagen ändring och fördelningen av kapital och resurser för förändringen i arbetet. Vanligtvis skrivs ett företagsfall efter att en grupp eller arbetsgrupp har träffat och granskat ett specifikt problem eller möjlighet. Fallet kan vara resultatet av flera möten samt mycket tidigare arbete och forskning från projektgruppen. Han kan fungera som en drivkraft för att fortsätta med ett koncept, eller han kan helt enkelt bidra till att presentera en konsekvent information eller samordnad vision för gruppen.

                 

Förfarande .

    
   
 1.            1      Bestäm vem som ska skriva affärssaken. I de flesta fall tar en eller två personer uppgiften att skriva saken. Med bara en eller två författare förblir tonen och stilen i affärssaken konsekvent. Författaren ska få kunskap och erfarenhet av projektet, men de måste vara öppna för förslag från lagmedlemmarna när ärendet är skrivet.        
 2.  
 3.             2      Förklara hur projektet startade eller arbetsgruppen kom fram. Skälen att starta ett projekt kan vara sökandet efter ökad effektivitet, mer engagemang, högre vinst eller något annat som är ett problem i organisationen eller organisationen. I det här avsnittet listar du alla lagmedlemmar och de kriterier som de har valts ut för.       
 4.  
 5.             3      Förklara vilka metoder gruppen använde för att undersöka och hur planen kom fram. Om gruppen har intervjuade avdelningar, träffat publiken, träffade delar av en gemenskap eller helt enkelt diskuterade problemen, inkludera den här informationen.       
 6.  
 7.             4      presentera lösningen eller projektet som föreslås av gruppen. Förklara i detalj hur den föreslagna ändringen adresserar och eliminerar eventuella problem eller problem. Förklara också vad gruppen vill göra med lösningen.       
 8.  
 9.             5      Påpeka vad som behövs för att genomföra lösningen eller projektet, inklusive budgeten och den extra arbetstiden. Allt som behövs för att slutföra denna lösning ska förklaras i detta avsnitt.       
 10.  
 11.             6      Ange tidsfrister eller perioder för genomförandet av projektet. Börja i början och uppskatta genomförandedata tills projektets slutförande.       
 12.  
 13.             7      Identifiera vad som händer om detta förslag eller projekt inte är genomfört. Förklara konsekvenserna och konsekvenserna för verksamheten om denna plan inte är genomförd.       
 14.  
 15.             8      Skriv något om nästa steg i programmet. Om genomförandet är nästa steg, gör det. Om mer forskning behövs, förklara varför.                 
 16.  
             

Tips .

                  
Ekonomi populär:
Öppna en butik med produktion av ljus.

Stäng ett kreditkorts konto.

Öppna ett gym.

Skriv ut affisch.

Var en hustler.

Skapa ett kassaflödesanalys.

Öka din inkomst.

Använd ett pengar klipp.

Göra islåsar.

Starta en cateringaffär.

Genomföra en marknadsundersökning.

Hitta en leverantör i Kina.

Samla skulder.

Tjäna mycket pengar med online lager.

Öppna en vårdcentral.

Öppna en butik med produktion av ljus.

Ansök om lån till motorcykel.

Lös in en kryssrutan.

Ta ut en skuldrådgivningstjänst.

Tjäna pengar som barn.

Designa en logotyp.

ako woman