Home \ ekonomi
 

Skapa en strategisk plan för en organisation.

 

Strategisk planering innebär att man definierar de syften, mål och metoder som behövs för att uppnå dessa mål. Följaktligen är denna planering en integrerad del av en organisations funktion, och det är viktigt att vara omtänksam och noggrann vid utformningen av denna plan. Med dessa steg lyckas det.

                 

Förfarande .

    
   
 1.            1      Vilka visioner har din organisation? Vad står hon för, vad vill hon uppnå, vilket ansvar vill hon ta, vilken grupp människor borde hon vara där med och med vem vill hon arbeta tillsammans, hur ska hon ses och hur ska hon växa?       
 2.  
 3.             2      Skapa ett uppdragsförteckning. Ett uppdragsförklaring är avsett att fånga upp själva syftet, visionen av din organisation. Strategisk planering är en förlängning av detta uppdrag, eftersom uppdragsdeklarationen innehåller målen och fungerar som mått på framgång för en organisation. Ett exempel på ett uppdrag är: "Vi vill bli landets ledande djurförsörjningskedja. Vi uppnår detta genom att erbjuda våra kunder det bredaste utbudet av varor till konkurrenskraftiga priser i hög kvalitet, överträffar kundernas förväntningar och skapar en stark kundlojalitet. "        
 4.  
 5.             3      Var är din organisation idag? För att planera hur du uppnår dina mål måste du först bestämma var du är på väg dit. Observera följande:  
    
  • Vad är styrkorna och svagheterna? En strategisk plan tjänar till att använda styrkorna för att minimera svagheterna.
  •  
  • Var är tillväxtpotentialen? Kanske finns det erbjudanden från investerare eller planer för särskilt framgångsrika insamlingsåtgärder. Oavsett organisationens angelägenhet måste det finnas realiserbara sätt att uppnå målen och i strategiplanet bör anges vilka medel som ska utnyttja denna potential.
  •  
  • Vad kan äventyra framgången med strategisk planering? Ekonomisk lågkonjunktur kan vara en anledning, en konkurrent eller ändringar i lagstiftningen. Planen måste ta itu med dessa faror och ta itu med dem med goda strategier.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Vad är framgångsfaktorerna? Strategiska planer måste beskriva de olika omständigheter som är nödvändiga för att uppnå målen.  
    
  • Håll koll på de fyra kärnområdena för att uppnå dina mål: det finansiella målet, förhållandet till kunden, operativa konceptet och organisationens medlemmar.
  •  
  • För att hålla koll på husdjursförsörjning, till exempel ha ett förhållande till kvalitetsbutiker för djuraffärer, ha bra kundservice, en stark 24/7 global närvaro, avancerad faktureringsprogram eller ett team som letar efter de senaste och bästa varorna kan vara en viktig framgångsfaktor för djurförsörjning.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Utveckla en strategi för att genomföra varje framgångsfaktor. Detta ska vara i form av ett steg för steg-program och förklara vad som behövs, i vilken tidsram, hur mycket det kostar och vem som är ansvarig.        
 10.  
 11.             6      Ordna strategierna för genomförbarhets- och tillväxtmål. Med tanke på de många steg som krävs för att nå varje mål och hur man gör det, ska du ordna den strategiska planen kronologiskt. Till exempel, av kostnadsskäl, kan målet att ha din egen leveransfordonsflotta vara ett långsiktigt mål, särskilt om det redan finns en övergångsplan för hur tjänsten kan tillhandahållas av tjänsteleverantörer. Därför kan andra mål gå längre upp i listan.                  
 12.  
             

Tips .

                  
Ekonomi populär:
Spelar keno.

Bli en bättre chef.

Hantera lägenheter.

För att öppna en mini marknad.

Ansök om lån till motorcykel.

Annonsera din webbutik på nätet.

Främja en produkt.

Analysera eget kapitalöverskott.

Var en bra telemarketer.

Gör extra pengar.

Sälja saker.

Starta ett litet företag.

Skapa ett erbjudande.

Mjuka skrynkliga räkningar.

Begär ett rekommendationsbrev.

Köp bitcoins.

Få kunder och kunder.

Lev inom dina möjligheter.

Använd Bitcoin.

Erkänn falska amerikanska pengar.

Beräkna pensionsbetalningar.

ako woman