Home \ ekonomi
 

Skriv ett affärsavtal.

 

Affärskontrakt är viktiga för relationer mellan företag och affärspartners. Kontrakt anger villkoren i avtalen, de tjänster eller produkter som ska tillhandahållas och de tidsfrister som gäller. Affärskontrakt hindrar tvister och missförstånd. Använd dessa tips för att skriva ett företagsavtal för ditt företag.

              

Förfarande .

    

     Skriv ett affärsavtal  ,

    
   
 1.            1      Namn på dokumentet. Använd termen "kontrakt" eller "avtal" för att skilja ditt kontrakt från andra juridiska dokument i dina filer.       
 2.  
 3.             2      Dela delarna av dokumentet i sektioner som anger syftet eller syftet med varje avsnitt. Namn på dessa avsnitt nummer eller bokstäver för att skilja dem från varandra.        
 4.  
 5.             3      Lista de parter som ingår i kontraktet. Namn på kontaktuppgifterna när du utför parterna. Om du senare hänvisar till parterna i kontraktet kan du förkorta deras namn eller namn.        
 6.  
 7.             4      Skriv ner syftet med kontraktet innan du ger detaljerna. Syftet är att tillhandahålla tjänster, produkter som ska skapas, arbetet som ska utföras eller annan sak som uppfyller avtalets syfte.        
 8.  
 9.             5      Namn på de ekonomiska aspekterna. Detta kan innefatta kostnader, betalningsarrangemang eller ränta för sena eller försenade betalningar. Tidsfrister och belopp bör nämnas med specifika datum. Om en betalning är t.ex. förfaller i mitten av månaden, bör kontraktet ange den 15: e månaden.        
 10.  
 11.             6      Identifiera alla tidsfrister som är kopplade till kontraktet och även det datum då avtalet träder i kraft. Slutförandet av projektet, leverans av produkten och andra datum bör tydligt anges i kontraktet för att skydda alla parter.        
 12.  
 13.             7      Förklara utgångsdatum och eventuella förnyelsebetingelser. Många kontrakt som leasingavtal löper ut. Detaljerna i denna process bör förklaras i detalj.        
 14.  
 15.             8      Skriv konsekvenserna för kontraktsbrott för båda sidorna i kontraktet. Konsekvenserna inkluderar ofta betalningar för oleveranser, ersättning för skadestånd och automatisk uppsägning av kontraktet. Ge information om alla konsekvenser och vad kontraktsbrott kan innebära.        
 16.  
 17.             9      Ta med en sekretessklausul om någon del av partnerskapet ska förbli konfidentiellt. Många transaktioner bör inte offentliggöras. En sekretesspolicy hindrar en av parterna att lämna detaljer om avtalet och affärsavtalet.        
 18.  
 19.             10      Ange villkoren för uppsägning. De flesta kontrakten kan avslutas genom ändringar och andra önskemål. Inkludera detaljer om uppsägning av kontraktet och de följder som kan uppstå.        
 20.  
 21.             11      Skapa signaturlinjen för alla avtalsparter. Gör plats för det tryckta namnet och datumen med plats för underskrift av ett vittne. Låt alla parter underteckna kontraktet innan det kan träda i kraft.                  
 22.  
            

Tips .

      

<91112>               

Ekonomi populär:
Genomföra marknadsundersökning.

Hur ansöker om en tillfällig inteckning.

Marknadsrelaterade produkter på Internet.

Hitta och hyra en bra chef.

Spara pengar snabbt.

Led ett litet företag.

Balansräkning för redovisning.

Hantera förlusten av väskan.

Skriv en företagsrapport.

Skriv ett tilltalande affärsförslag.

Beräkna maxinkomsterna.

Utfärda kvitto.

Handla online.

Läs en check.

Roulette strategier.

Led ett litet hotell eller pensionat.

Sälj ideer till Hollywood.

Starta ditt eget städföretag.

Använd kuponger.

Skapa en annons.

Öppna en butik för klädaffärer.

ako woman