Home \ filosofi
 

Att vara fylld av den Helige Ande.

 

Många människor har en annan bild av vad det innebär att vara "fylld av den Helige Ande". Vissa människor lär att detta händer under konvertering, när någon frågar Jesus i sina hjärtan. Andra tror att denna uppfyllelse sker någon gång under den troendes andliga tillväxtprocess: vid dopet eller när sinnet vill komma till dig. Andra, åter och tillbaka, tror att man kan fyllas med den Helige Anden ibland i enlighet med Guds syften och visdom och vara till nytta för den troende. Så olika som de olika vyerna kan vara, om du vill bli fylld av den Helige Ande, finns det några saker som du borde vara medvetna om. Den här guiden hjälper dig att förstå den.

              

Förfarande .

    

    1      1. Bygg din tro  ,

    
   
 1.            1      Öppna ditt sinne. De flesta är lite envisa. Kanske tycker du att du får allt rätt och vet alla svaren. men om du verkligen vill bli fylld av den Helige Ande, måste du acceptera att det finns en sak eller en annan som du fortfarande måste lära dig. Öppna ditt sinne. Var öppen för alla möjligheter, så att Herren kan vägleda dig på väg.       
 2.  
 3.             2      Öppna ditt sinne. Du är nog övertygad om att du känner Gud, och kanske är det så. Men det hjälper dig om du öppnar dig för nya andliga upplevelser. Du kan inte berätta för Herren vem han ska vara, men han kan visa den för dig. Upptäck nya sätt att dyrka och dyrka Gud. Det också kommer att öppna ditt sinne. Herren kommer att följa med dig på denna resa och vägleda dig.        
 4.  
 5.             3      Sluta lyssna på andras andliga råd. Du kan till och med sluta läsa den här guiden eftersom det är absolut nödvändigt att du börjar förlita dig på din egen bedömning. Herren kommer att följa med dig och ge dig "line by line" och "order by direction". Du behöver inte någon att tolka Guds ord för dig, du kan läsa skrifterna själv. Du kan studera Guds ord och läsa det tills du är bättre känd i Bibeln än någon annan. Lita sedan på din egen dom för att ta reda på vad Herren förväntar sig av dig. Han kommer inte att låta dig gå på vilse och hjälpa dig att förstå allt enligt hans kloka avsikter.  
    
  • Akta dig för människor som vill få dig att veta att du bara är fylld av den Helige Anden när du pratar i tungor eller gör andra konstiga saker. I Apostlarna 2 läste vi att människor började tala i tungor efter att Anden kom ner på dem. Men dessa var inte roliga gibberiska språk. Snarare har Herren gett människor från olika länder möjlighet att förstå varandra och att övervinna språkbarriärer. Så de fylldes med den Helige Ande för att övervinna splittrande skillnader och förenas i sin kärlek till Gud.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Sök efter svar i ditt hjärta. När du har öppnat för Gud och slutat fästa vid varje dödsord, sök i ditt hjärta. Där hittar du allt du behöver. Din tro kommer att växa som ett resultat, och ditt hjärta kommer att sprida sig till den Helige Ande. Herren har gett dig sin visdom i hjärtat, och om du söker där och tänker på vad som känns bra och rätt, hittar du de svar du längtar efter. Herren leder inte dig till vilseledande. Djävulen kommer att försöka, men om du söker svaren i ditt hjärta kan du skilja inspirationen från Gud och djävulen.        
 8.  
 9.             5      Sluta skada dig själv. Du går förmodligen igenom en svår tid i ditt liv och letar efter ett bättre förhållande till Gud. Det är bra att du vill lära känna Herren bättre, men först måste du börja respektera dig själv. Släpp av alla saker som gör ditt liv hårdare och börja respektera dig själv och arbeta för ett bättre liv. Bibeln säger: "I Guds nåd uppmanar jag er, mina bröder, att erbjuda er som ett levande och heligt offer som gudar Gud; Detta är den sanna och lämpliga dyrkan för dig. Överensstämma inte med denna värld, men gå och förnya ditt tänkande, så att du kan testa och inse vad Guds vilja är: vad gläder honom, vad är gott och perfekt. "(Rom 12: 1-2) Det betyder att du är viktigast för Gud. Det bästa sättet att tacka Honom är att leda ett gudomligt liv. Ta ditt liv i ordning, led ett gudomligt liv - så du blir redo att bli fylld av den Helige Ande.                  
 10.  
             

    2      2. Kom ihåg testen  ,

    
   
 1.             1      Tänk tillbaka till tiderna i ditt liv där du har testats. Det handlar om att ge Helige Ande en plats i ditt liv. Du börjar med att ta reda på vilken plats den Helige Ande hade i ditt liv i tidigare tider. Tänk därför tillbaka till de svåra tiderna eller tiderna när din tro testades. Det handlar inte så mycket om de små sakerna (en strid mellan vänner), utan snarare om den stora, t.ex. om du har förlorat en älskad eller ett jobb som du verkligen behövde.        
 2.  
 3.             2      Tänk på orsaken till dina tentor. Tänk på varför du har testats i dessa situationer. Koncentrera dig på de positiva saker som har kommit ut ur dessa svåra situationer och vad du har lärt av dem. Ta reda på varför Herren har testat dig vid dessa tider och vilka erfarenheter du borde göra.        
 4.  
 5.             3      Tänk på varför Herren testar dig nu. Koncentrera dig på dina aktuella svårigheter. Alla har svårigheter. Vissa är små, andra är långa. Tänk på varför du testas. Vad försöker Herren att berätta för dig? Kanske har du inte haft en viss erfarenhet än, eller du har inte lärt dig vissa lektioner, till exempel att skjuta ut saker, önskningar eller avundar, och Herren försöker lära dig något igen. Kanske bör du också ha en helt ny upplevelse. Tänk på vilka svagheter du har, så du kommer säkert att ta reda på vilken anledning Herren har för de aktuella prövningarna.        
 6.  
 7.             4      Koncentrera dig på de lektioner du bör lära dig under dina tentor. Ta reda på varför Herren testar dig, utnyttja den erfarenhet du oundvikligen gör genom dina prövningar. Tänk på hur den Helige Anden kan hjälpa dig att inte bara förbättra ditt liv utan också dina medmänniskors liv.        
 8.  
 9.             5      Var tacksam för Hans vägledning. Tack Gud och Herren Jesus Kristus för det du lär dig i det här livet och acceptera den roll de spelar i ditt liv. När du väl har accepterat den Helige Andes roll i ditt liv, kommer du också att kunna fyllas i mycket större utsträckning av honom.        
 10.  
             

    3      3. Bjud in Herren i ditt liv  ,

    
   
 1.             1      Be till Gud. Genom bön inbjuder du Gud och din Helige Ande i ditt liv. Om möjligt, be för dig ensam eller i en kyrka varje dag. Prata med Herren och vänja sig vid denna andliga tid. Med tiden, när du ber, kommer du att känna den Helige Anden såväl som medan du gör dina vanliga vardagliga aktiviteter.        
 2.  
 3.             2      Sjung sånger till Herrens ära. Om du har svårt att ansluta till den Helige Ande, försök att sjunga sånger. Sjung sånger som är till Herrens ära och låt andan som kommer från dessa låtar fylla dig. Det finns många lämpliga låtar för att hedra Herren. Det finns rätt sång för varje humör och varje test.  
    
  • Det finns inspirerande gospelmusik, rockmusik eller klassiska psalmer. Eller du kan lyssna på kristen musik av tidigare kompositörer, som Händels "Messias" eller Bachs "Christmas Oratorio".
  •  
         
 4.  
 5.             3      Läs bibeln. Läs bibeln för att känna dig närmare Herren och Helige Ande. Om du inte vill läsa Bibeln hela vägen, kan du låta Anden leda dig och läsa enbart passager.        
 6.  
 7.             4      Prata med en präst, en pastor eller en präst. Du kan diskutera lämpliga skrifter med dig eller vägleda dig i bön. I en konversation kan de arbeta med dig när du känner igen Guds hand i dina prövningar. Självklart behöver du inte göra allt som du säger det, men prästerskap kan vara till stor hjälp, särskilt när du känner dig ensam eller förvirrad.        
 8.  
 9.             5      Spendera tid med andra kristna. Du kan träffa dem i små grupper eller i kyrkan. Eller du spenderar bara tid med andra kristna du känner. Be tillsammans och prata om dina lidanden. På det här sättet öppnar du inte bara dig för Helige Andes inflytande, utan också dina vänner.        
 10.  
             

    4      4. Att ledas av Gud  ,

    
   
 1.             1      Böj till Herren. Anta inte bara att du visste allt. Med denna inställning stänger du dig själv av de tecken som Herren skickar dig. Kanske har du länge bad om att du äntligen hittar någon du kan gifta dig med, men har helt ignorerat den trevliga nya medarbetaren eftersom han inte lever upp till vad du föreställde dig. Sluta försöka kontrollera allt; bara gå tillbaka och titta på ditt liv. Acceptera ditt sätt genom det här livet som det kommer och acceptera det.        
 2.  
 3.             2      Öppna dig själv till Hans ord. Herren kommer att ge dig tecken om han vill att du ska gå på en viss väg. Ju mer du öppnar dig för den Helige Andes viskningar, desto lättare blir det för dig att känna igen vad Herren försöker berätta för dig.        
 4.  
 5.             3      Bestäm själv vad som är rätt och vad som är fel. Det kommer alltid att finnas människor runt dig som vill berätta vad som är rätt och vad som är fel - hemma, i skolan, på jobbet, i kyrkan eller till och med på tv. Ofta får du en blandning av väldigt olika åsikter. Nå för din egen moraliska kompass. Gå in och leta efter vad som är rätt eller fel för dig och låt Herren vägleda dig.  
    
  • Om något är obehagligt för dig om vad en ministern eller annan betrodd person har sagt (om evolution, familj, sexuella relationer etc.), gå in och bestäm själv vad som är sant och vad som är fel.
  •  
  • Det kan vara svårt och ibland kommer du att lägga mycket tid på att be och undersöka tills du kommer till ett beslut. Men det är bra. Sanningen måste arbetas hårt, men när du väl hittar det är det den bästa belöningen du kan tänka dig. Det stärker också ditt förhållande till den Helige Ande.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Gör bra gärningar. Den Helige Ande kommer att fylla dig om du gör goda gärningar. Gud och Jesus Kristus jublar när människor går ut och gör världen lite bättre om dem och ger hopp och frälsning till andra. Du kan volontär i stor skala eller hjälp, där det behövs hjälp. Du kan göra ett kyrkområde, samarbeta om sociala projekt (som tavlan), eller begränsa dig till att donera pengar, mat eller kläder. Bestäm vad som känns rätt för dig.  
    Ofta leder man människor till Gud genom att visa dem Kristi kärlek istället för att prata över det.  
  • Jesus Kristus vände sig till de sjuka, de fattiga och de drabbade under sin tid på jorden. Vänd dig också till dessa människor och ge dem Guds kärlek.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Älska din nästa. Jesus lärde att de två viktigaste budorden är att älska Gud och andra. Se till att du leder ett gudsliv och älskar din nästa. Döm inte, det är upp till Herren och ingen annan. Hjälp dina medmänniskor och stödja dem. På så sätt öppnar du dig själv för den Helige Andes inflytande.        
 10.  
 11.             6      Ta med andra människor till Kristus, om möjligt. Gör det här eftersom du bryr dig om människor och eftersom du vet att de kommer att må bättre efteråt. Om du vill föra människor till Gud för att stå väl inför Herren, då kommer det inte att fungera.  
    
  • Du kan berätta om din tro och de kristna idealerna. Eller du bjuder in dem att komma till kyrkan med dig, så de får en uppfattning om vad det handlar om.
  •  
  • Uppmana aldrig någon att acceptera evangeliet. Ge aldrig någon känslan av att du gillar honom mindre för att han inte tror på dig. Så driver du människor ut.
  •  
         
 12.  
            

Tips .

                  

Varningar .

             
Filosofi populär:
Frigör ditt huvud för meditation.

Att förvärva en rik mentalitet.

Läsa handlinjerna.

Acceptera hjälp är inte ett tecken på svaghet.

Älska Gud.

Att vara en fri ande.

Undvik otur.

Använda Ouijabett på ett säkert sätt.

Håll en bönebok.

Acceptera Jesus som din Frälsare.

Frigör ditt huvud för meditation.

Bli en minister av yrke.

Älskar en Stenbocksman.

Sätt på Guds rustning.

Tro på Gud.

Hur man bjuder en Novena.

Ha tur.

Så du ber som en kristen.

Öva buddhismen.

Få visdom.

Skapa en tulpa.

ako woman