Home \ filosofi
 

De tio yoga-principerna i Patanjali lever.

 

Patanjali [1] är fadern till indisk yoga. Han bodde i andra århundradet f.Kr. Han skrev yoga sutra [2]. I Yoga Sutra sammanfattade han essensen av all yogakunskap med några ord. Patanjali: s två huvudsakliga propositioner är: "Yoga [3] är självsäkerheten, då yogi lingrar i ljuset." [4] <91112>  

Enligt Patanjali är vägen till vila, genom åren på den andliga vägen, att lugna sinnet mer och mer och äntligen för att kunna leva i lugn och bara tänka när man gör det tänkandet behöver Ju mer man lever i fred desto större är den inre lyckan och ju mer omfattande är ljuset. Patanjali påpekar att inre lycka i grunden är att utvecklas på lång sikt och kan bara uppnås genom konstant träning.

 

Patanjali rekommenderar en Tvåstegs sökväg för att lugna dina tankar. Det första steget är utvecklingen av positiva egenskaper. Den andra etappen är meditation [5]. I enkla termer kan Patanjalis träningsväg beskrivas som vägen för positivt tänkande och meditation. Enligt Patanjali är tio positiva egenskaper särskilt viktiga för utvecklingen av inre lycka (upplysning, levande i ljuset).

                

Förfarande .

    
   
 1.   1      Nonviolence (Ahimsa) = Död inte andra varelser. Att vara fredlig. Nonviolence i handlingar, ord och tankar. Att leva med mig.        
 2.  
 3.   2      Sanning (Satya) = Bor i Sanningen. Var grundläggande ärlig mot dig själv och andra. Inte heller några små lögner för bekvämlighet. En lögn är tillåten endast i välgrundade undantag, till exempel när man kan rädda ett annat människans liv med lögn. En yogi är tyst i en tveksam situation. Den som lever konsekvent i sanning utstrålar sanningen. Hans medmänniskor litar på honom och han kan hjälpa dem andligt väl.     
 4.  
 5.   3      Rättfärdighet (Asteya) = Stol inte och lur inte. En yogi är i grunden ärlig i yrkeslivet. Han söker inte obehörig fördel, men söker rätt balans (rättvis handel). En yogi kan i princip vara betrodd i yrkeslivet. Han ger sin affärspartner något för mycket i stället för för lite.     
 6.  
 7.   4      Visdom (Brahmacharia) = Levande andligt (Levande i Visdom / Brahmacharia). Inte pengar, men tjänar Gud. Att skilja det väsentliga från det icke-väsentliga.     
 8.  
 9.   5      Enkelhet (Aparigraha) = moderering i yttre nöjen. Ingen relationell beroende eller karriärbehov. Ingen strävan efter extern förmögenhet. En andlig person lever externt blygsam och inåtrik rik. En yogi använder inte sin energi i att göra yttre saker, men lever så tyst att han vänder sig inåt och rensar sin kropp inifrån. En dag kommer han då att kunna bibehålla sin energi från Gud (kosmos), låta den strömma genom honom och vidarebefordra den till sina medmänniskor genom kärlekshandlingar. Då växer han evigt i sin energi och sin kärlek.     
 10.  
 11.   6      Beundran av det andliga syftet (Ishvara-Pranidhana) = Så att vi inte förlorar vår andliga väg, är det nödvändigt för oss att ständigt reflektera över vårt andliga syfte. Vi kan dyrka en bild, böja till en staty, eller tala en mantra (bön). Vad är ditt andliga mål? Vilka är dina andliga rollmodeller? Skicka ljus till alla varelser och önskar en lycklig värld.     
 12.  
 13.   7      Ego offer (Shaucha) = Rening / Rening. Leden till ljus leder genom korsfästelsen. Utan ett egooffer finns ingen upplysning. Att offra ordentligt är en konst. Vem offrar för mycket, spänd inåt. De som offrar för lite löser inte sin ego spänning / bilaga. Hur når du inre fred, inre styrka och full kärlek idag? "Mitt offer idag är..."     
 14.  
 15.   8      Syfte (Tapas) = ​​Ett tydligt engagemang (löfte), en tydlig livsplan och en tydlig sätt att öva. Tapas betyder att leva ett disciplinärt liv. Vem har en tydlig målorientering och tillräckligt uthållighet, som vinner på den andliga vägen. Vad är ditt beslut idag (andlig löfte)? Fråga de upplysta mästarna om vägledning och hjälp, följ din inre visdom, och du kommer att vinna på din andliga väg.     
 16.  
 17.   9      Läser (Svadhyaya) = Den dagliga läsmeditationen håller oss på den andliga vägen, rensar vårt sinne, förbinder oss med de upplysta mästarna och gör oss slutligen andliga vinnare. De som inte engagera sig i andlighet varje dag förlorar sin inre glädje i era konserter.     
 18.  
 19.   10      Tålamod (Santosha) = Få stor tillfredsställelse med dig själv och ditt liv. Vilken tanke hjälper dig att bli nöjd? "Min tanke på tillfredsställelse är idag..."               
 20.  
             

Tips .

      

<91112>             

Varning .

             
Filosofi populär:
Tack Gud för alla hans välsignelser.

Var en häxa.

Läka själen.

Öppna ditt tredje öga.

Bli en buddhist.

Undvik otur.

Gå till bekännelse.

Rensa ditt hem andligt från psykiska störningar.

Var ärlig mot dig själv.

Dignify döende.

Gå med i Scientologi.

Bli en pastafari i kyrkan av det flygande spagettimonsteret.

Bestäm vad du vill göra utan under lånet.

Utveckla telepatiska krafter.

De tio yoga principerna i Patanjali lever.

Prata med spöken.

Att förvärva en rik mentalitet.

Välkommen besökare till kyrkan.

Hajj Pilgrimsfärden för muslimerna.

Ta med stavar i vardagen.

Meditera.

ako woman