Home \ hus
 

Lägg kakel över kakel.

 

Om du vill byta ut din kaklade yta kan du tro att du först måste ta bort de gamla plattorna med stor ansträngning. Så länge den gamla ytan är i relativt stabilt skick kan du lägga dina nya plattor över de gamla plattorna. Denna metod kräver bara lite mer förberedelse än normalt.

              

Förfarande .

    

  Del 1      Förbered ytan  ,

    
   
 1.            1      Kontrollera ytan för lösa plattor. Tryck försiktigt på någon gammal kakel med en hammare. Om ljudet låter fast är plattorna fasta. Om ljudet är ihåligt, är kakorna lös och måste repareras.  
    
  • Tryck på det gamla tätningsmedlet eller injektionsmassan runt kakel och lyft den med en kula. Arbeta noggrant och undvik att skada den gamla plattan.
  •  
  • Blanda en liten mängd finmalm i enlighet med tillverkarens anvisningar och applicera den på baksidan av plattan. Sätt tillbaka den gamla plattan i urtaget.
  •  
  • Om du var tvungen att packa om gamla lösa plattor ska du vänta 24 timmar innan du går vidare till nästa steg.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Markera de höga och de låga punkterna. Använd en 1,20 meter spritnivå på den befintliga kakelytan.  
    
  • Markera de högsta och lägsta poängen med krita. Använd olika symboler för att skilja märkena. Använd till exempel bokstaven "N" eller en plan linje för lågpunkten och en "H" eller trekant för högsta punkten.
  •  
  • Kontrollera att alla fyra hörn av dina höga eller låga siffror är markerade.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Loop de höga områdena. Använd en vinkelslipmaskin med en stenskiva för att mala de gamla plattorna som gör en höjdpunkt på golvet.  
    
  • Kontrollera ditt arbete regelbundet med en andningsnivå och kontrollera att punkten ligger ungefär i linje med resten av golvet.
  •  
  • Observera att i det här steget behöver du bara fixa de höga punkterna. Du kan justera de låga poängen senare.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Grov resten av golvet. Lossa hela kakelytan med en bandslipare eller en orbitalslipare som ska vara utrustad med ett 80 slip slipband.  
    
  • Var noga med att försiktigt avlägsna ytbeläggningen eller glasyren.
  •  
  • En grov yta har fler spår som fyller med morter och ger därför bättre vidhäftning. Slipningen av den gamla kaklade ytan underlättar sålunda vidhäftningen av de nya plattorna.
  •  
  • Alternativt kan du grova plattorna med ett bunt stålull om du inte har en bältesslipmaskin till ditt förfogande.  
  •  
         
 8.  
 9.             5      Ta bort den drabbade injektionen. Mest grout kommer troligen att vara i gott skick och kan lätt hålla sig i lederna, men du bör använda en pry bar eller en metallskrapa för att ta bort den lösa eller skadade injektionen.        
 10.  
 11.             6      Rengör ytan. Suga ytan med en kraftfull dammsugare och torka sedan ytan med varmt vatten och ett tvättmedel för att ta bort eventuella skräp och andra skräp.  
    
  • Rengöringsmedlet ska vara lämpligt för avfettning av kakelytans yta.
  •  
  • Skölj ytan med rent vatten och torka överflödigt fukt med rena trasor eller trasor. Låt den återstående fukten torka i luften i en eller två timmar.
  •  
                   
 12.  
             

  Del 2      Lägg de nya plattorna  ,

    
   
 1.             1      Applicera ett tunt lager av murbruk på golvet. Blanda en del av den finkorniga latexmodifierade morteln och applicera den med en serrated trowel i ett tjockt, jämnt lager på arbetsytan.  
    
  • En allmän regel är att det är bättre att arbeta i små sektioner som kan slutföras på cirka 30 minuter. Om du blandar för mycket mortel kan det torka av och vara mindre effektivt.
  •  
  • Applicera ett tunt lager av finkornigt lim i en riktning. De smala spåren ska vara tydligt synliga i skiktet.
  •  
  • Om du har en spricka i din gamla kaklade yta, fyll lite mer material än normalt på din trowel för att kompensera för sprickan.
  •  
  • Mörkets tjocklek ska vara ca 6,35 mm.
  •  
  • Du kan köpa en pulverformad, finkornig mortelblandning och blanda den med en flytande latexblandning istället för vatten.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Lägg till mer stabilitet med en tygremsa. Om du lägger plattorna över en sprickad yta, bör du ta bort en remsa av tygremsa i den friska morteln över sprickan. Tygremsan bör bara täcka sprickan.  
    
  • Tejpen stabiliserar morteln. Det är mindre troligt att den underliggande sprickan i den nya mortellen tårar igen.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Applicera morteln på alla plattor. Blanda extra finkornig murbruk och applicera med en trowel i ett tunt, jämnt lager på baksidan av varje kakel. Se till att limet täcker hela baksidan av plattan.  
    
  • Det är också bäst att arbeta med ett antal kakel som du kan lägga på en 30-minutersperiod.
  •  
  • Applicera mortel i en riktning och gör smala spår med din trowel.
  •  
  • Mörkets tjocklek på baksidan av dina plattor får inte överstiga 6,35 mm eller mindre.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Placera kakel. Skjut plattan längs ytan på plats. Avsluta enligt ditt planerade arrangemang. Mörkbandet på ytan ska vara jämnt med randarna på baksidan av dina plattor.  
    
  • När du lägger plattorna, hitta ytan på ytan och arbeta dig till ytterkanterna. Det här är samma process som att lägga dina plattor på en sida utan kakel.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Sätt lite extra mortel på ytan för att kompensera för en låg punkt. När du når de golvområden som du har markerat som låga punkter, borde du anbringa tillräckligt fin kornad murbruk på baksidan av plattorna för att höja dem på samma nivå som de andra plattorna.  
    
  • Använd en andningsnivå, kontrollera att den nya höjden på dina plattor matchar höjden på de omgivande plattorna. Eftersom den finkorniga morteln torkar mycket långsamt, kan du återigen ta bort en nylagd kakel och justera mängden mortel om det behövs, om du inte fick det rätt första gången.
  •  
         
 10.  
             

    3      Utför det slutliga arbetet  ,

    
   
 1.             1      Låt golvet torka i 24 timmar. Innan du gör något annat med din nyanslagda yta, måste du låta morteln torka i minst 24 timmar.  
    
  • Du kan försiktigt gnugga den färskmortel av ytan med en fuktig trasa innan 24 timmar är uppe.
  •  
  • När ytan är torr, tryck försiktigt på varje kakel med en hink och se till att den är ordentligt fastsatt på golvet. Lösa plattor kan kännas igen av deras ihåliga ljud. Det borde inte finnas några lösa plattor vid denna tidpunkt, men om en kakel är felaktig kan du ta bort den och applicera ett tunt lager av murbruk på baksidan. Återställ kakeln i rätt läge och låt morteln torka i ytterligare 24 timmar.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Fyll kakelarna. Blanda injektionsblandningen enligt tillverkarens anvisningar och fyll i fogarna mellan dina plattor för att ansluta dem tillsammans. Tryck in mattan med en trowel mellan de enskilda plattorna.  
    
  • Använd en munk med sand om du tar bort ett golv. För väggar använder du en injekteringsrör utan sand.
  •  
  • Låt morteln torka i tre dagar.
  •  
  • Efter att injektionen har satts på, kan du belägga den med ett skyddande skikt av silikonmörtel eller ett tätningsmedel.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Rengör ytan igen. Använd tvättmedel och varmt vatten. Torka "mortelslöjan" från ytan av dina nya plattor så snart injekteringen har torkat.  
    
  • Detta extra steg förbättrar det övergripande utseendet på det nyansatta området.
  •  
  • Det här sista steget fullbordar ditt projekt.
  •  
         
 6.  
            

Tips .

                  

Varningar .

                  

Vad du behöver .

                Läs mer... (1)      
Hus populär:
Se om äpplen på trädet är mogna.

Bygg en vithus.

Plantera en hagtorn.

Äppelträd trim.

Mulching.

Växa och ta hand om en bonsai.

Klipp azaleor.

Torka rosor.

Rengör jägare stövlar.

Rengör ett badrum.

Växtbegonier.

Utrusta rosor.

Klipp en korkvingarbusk.

Polsk aluminium.

Ny kakel.

Välsigna ett hus.

Gör poolen säker för barn och husdjur.

Levande papperslös.

Montera en granit bänkskiva.

Rengör en uteplats.

Ombyggnad av ett hus.

ako woman