Home \ konst
 Läs

Pianotabs.

 

En pianobar är ett enkelt sätt att spela in en musikbit. Det används ofta som ett alternativ till musik av amatörmusiker och har blivit alltmer populär eftersom det är lätt att dela på Internet. Att spela pianotabs är roligt och enkelt. Olika författare använder olika konventioner, men dessa grunder borde räcka för att du kan spela de flesta pianospel på datorn.

                 

Förfarande .

    
     
  1.   1      Förtrogen med Pianotabs allmänna format. De består av olika linjer. Varje rad börjar med ett nummer och en stapel: 5 | 4 | 3 | 2 | Numret anger oktav där noterna på linjen ligger. För att bestämma oktav, räkna upp från första C och framåt. Om du kommer till den andra C, är du i den andra oktaven, 3: e C är 3: e oktav etc.        
  2.  
  3.   2      Titta på varje rad. Varje rad innehåller bokstäver som motsvarar noterna du spelar. 5 | c d e f g a b 4 | c d e f g a b Små bokstäver betyder heltoner (de vita tangenterna), stora bokstäver halvtoner (de svarta tangenterna). Till exempel betyder C den svarta nyckeln till höger om c. Som flikar skrivs alla hela noterna som samma anteckning med ökningen (till exempel är D-hela skrivet som C-upphöjt).     
  4.  
  5.   3      Spela alla anteckningar i rad, flytta från vänster till höger. När två noteringar är direkt ovanpå varandra spelar du dem samtidigt. Samtidigt spelar du G-raiser och B... 3 | a G 4 | ceab        
  6.  
  7.   4      Observera att poäng kan pausas eller helt enkelt införas för läsbarhet. Punkter läggs ofta in som mellanlägg mellan anteckningar. Ibland innebär en punkt eller en symbol att du ska hålla den tonen. I följande stycke håller du en A-raise och C tills du spelar de tre F: erna. 4 | A> & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; 4 | -fff-fff                  
  8.  
             

Tips .

                  

Vad du behöver .

             
Konst populär:
Spela E stora ackordet på gitarr.

Hur man spelar näsanflöjten.

Rengör en bok.

Gör en Lego film.

Skriv rap eller hip hop texter.

Hitta ett nytt DJ namn.

Skapa ett spel.

Använd Spotify.

Violinövning.

Spela upp inspelaren.

Fouette vänder i balett.

Ansök om en film eller ett spel.

Minnie Mouse making ears.

Låna böcker på Kindle.

Blåser bubblor.

Lär dig spela gitarr.

Gör en fel graviditet.

Skriv rap lyrics.

Prata med dig själv.

Mäta grunderna för blygitarr.

Dancing the Grind, för tjejer.

ako woman