Home \ teknik
 

Skapa en inventeringsdatabas i Access.

 

Microsoft (MS) Access ger ett mångsidigt sätt att bygga verktyg för lagerhantering genom att bygga en databas som visar en överblick över lagernummer. Interna resurser, som guider, kan hjälpa användare att skapa databaser i Access, men vissa grundläggande steg gäller alltid. Använd dessa grundläggande steg för att skapa en inventeringsdatabas i Access.

                 

Förfarande .

    
   
 1.   1      Beakta behoven av saken.  
    
  • Från en icke-teknisk synpunkt, tänk på vad den här resursen ska se ut innan du börjar använda MS Access för att transformera en inventeringsdatabas.           
  •  
  • Utveckla skisser, modeller och andra resurser för att genomföra inventeringsdatabasen. Tänk på vilka viktiga detaljer som behövs, vem ska använda programvaran och planera i enlighet med detta. Detta inkluderar bland annat brainstorming vilka lageraspekter som är mest lämpade. Du kan till exempel överväga om åldersfaktorer påverkar försäljningen av objekt, eller om det finns flera små skillnader mellan produkter.            
  •  
  • Ta reda på hur du bygger ditt MS Access-verktyg inom en övergripande programarkitektur. Ibland måste företag med SaaS eller molnprodukter tänka på hur deras MS Access-databaser kommer att interagera med andra program. Om det behövs, gå tillbaka till utbildad IT-personal för att arbeta igenom detta problem.            
  •  
         
 2.  
 3.             2      Installera MS Access, eller annars få det att skapa din lagerinformation bakom.  
    
  • Se till att du har datorn och verktygen du behöver, och att du vet var databasen distribueras - på datorn, på interna servrar eller hos en tredje part leverantör.            
  •  
         
 4.  
 5.   3      Skapa din MS Access-databas.  
    
  • Lägg till specifika fält efter behov. Vanliga tillägg till MS Access-databaser för innehav inkluderar data, liksom kvantitativa fält som "Ordered units" och "Units received". Som tidigare nämnts kan det också finnas platser för produktions- eller produktegenskaper.            
  •  
  • Fyll i fälten med all motsvarande information från befintlig dokumentation i papper eller digital form.            
  •  
         
 6.  
 7.             4      Bygg din MS Access-databas och förfina den enligt dina anteckningar och annan hjälp.  
    
  • Länka fält med varandra eller utveckla relationer mellan dem. Ta reda på vilka värden du behöver när du använder databasen och skapa ett strategiskt sätt att spara dem. Experter rekommenderar att du har dubbla data på flera områden. Istället letar du efter ett sätt att få mer än ett fält på en förfrågan.            
  •  
         
 8.  
 9.             5      Fyll i databaslistan med data.        
 10.  
 11.             6      Länka databaslistan på lämpligt sätt med annan teknik. Vissa avancerade databasförvaltare använder tekniker som MySQL eller andra databasverktyg för att strukturera frågor för databaser. Detta kan eller kanske inte gäller din situation att hantera databasen. 
    
  • delegera avancerat arbete till specialiserade databasförvaltare efter behov. Många företag och företag anställa dessa personer för att hantera högre databasfunktioner. Se till att rätt personal är tillgänglig för att hantera din färdiga produkt så exakt som möjligt.            
  •  
                   
 12.  
             
Teknik populär:
Hämta Windows Live Messenger.

Gör en systemuppdatering med Windows 8.

Korrigera ett dokument i Microsoft Word.

Konvertera ett Word dokument till HTML.

Lås upp medelcyklarna och kartorna i Mario Kart Wii.

Lås upp en Nokia telefon.

Ställ in en Raspberry Pi Web Server.

Överför iPhone appar till en annan iPhone.

Lär dig att programmera med C.

Defragmentera Windows 8.

Använd batchfiler i Windows för att radera en fil.

Spela Battlefield 2 Online.

Säkerhetskopiera en Mac.

Undervatten i World of Warcraft.

Blockera en webbsida i Safari.

Skicka ett mail till en mobiltelefon.

Ställ in en andra inloggningsfråga på Yahoo.

Köp ett Nintendo Entertainment System.

Sätt in en ny bild i PowerPoint.

Använd BCC i en e postadress.

Rensa sökhistoriken på en iPod Touch.

ako woman