Home \ teknik
 

Använd SSH.

 

Om du ansluter till en annan dator via Internet, vill du noga hålla din data säker. SSH är ett sätt att hjälpa dig med detta. För att detta ska ske måste du ställa in SSH på din dator och sedan upprätta en krypterad anslutning till din server. Kom bara ihåg, för anslutningen är säker måste båda sidor av anslutningen ha SSH-aktiverad. Följ dessa anvisningar för att säkerställa att din anslutning är så säker som möjligt.

              

Förfarande .

    

  Del 1      Den första anslutningen  ,

    
   
 1.            1      Installera SSH. Windows kräver att du hämtar och installerar en SSH-klient. Den mest populära är Cygwin. Du kan få programmet gratis på utvecklarens hemsida. Ladda ner det och installera det som något annat program. Ett annat populärt gratis program är PuTTY.  
    
  • Under Cygwin-installationen måste du välja installationen av OpenSSH i "Network" -området.
  •  
  • Linux och Mac OS X har redan SSH installerat. Detta beror på att SSH är ett UNIX-system och Linux och OS X är härledda från UNIX.
  •  
  • Om du har Windows 10 med Jublime-uppdateringen kan du installera Windows-delsystemet för Linux som redan har SSH installerat.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Kör SSH. Öppna terminalprogrammet installerat av Cygwin eller Bash i Ubuntu i Windows för Windows 10 eller terminalen i OS X eller Linux. SSH interagerar med andra datorer via terminalprogrammet. Det finns inget grafiskt gränssnitt för SSH, så du måste vänja dig att skriva kommandon.       
 4.  
 5.             3      Testa anslutningen. Innan du dyker in för att skapa säkra nycklar och flytta filer, bör du kontrollera om SSH är korrekt konfigurerad på din dator och det system du vill ansluta till. Skriv följande kommando och ersätt & lt; användarnamn & gt; av ditt användarnamn på fjärrdatorn och & lt; remote & gt; av adressen på fjärrdatorn eller servern: 
    
  • $ ssh @
  •  
  • Du kommer att bli ombedd för ditt lösenord när anslutningen är gjord. Du ser inte markören flyttar eller några tecken skrivs in när du skriver in ditt lösenord.
  •  
  • Om det här steget misslyckas är SSH inte heller konfigurerat korrekt på din dator, eller den fjärranslutna datorn accepterar inte SSH-anslutningar.
  •  
                   
 6.  
             

  Del 2      De grundläggande kommandona  ,

    
   
 1.             1      Navigera till SSH-skalet. När du ansluter till fjärrdatorn för första gången borde du vara i din hemkatalog. Flytta med kommandot cd i katalogstrukturen:  
    
  •   cd.. tar upp en katalognivå.
  •  
  •   cd tar dig till den angivna underkatalogen.
  •  
  •   cd / home / directory / path / tar dig till katalogen som anges från hemkatalogen.
  •  
  •   cd ~ tar dig till din hemkatalog.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Titta på innehållet i den aktuella katalogen. För att se vilka filer och mappar som finns här kan du använda kommandot ls :  
    
  •   ls listar alla filer och mappar i den aktuella katalogen.
  •  
  •   ls -l listar innehållet i katalogen tillsammans med annan information som storlek, behörigheter och datum.
  •  
  •   ls-a listar allt innehåll, inklusive dolda filer och mappar.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Kopiera filer från den aktuella platsen till fjärrdatorn. Om du behöver kopiera filer från din lokala dator till fjärråtkomstdatorn kan du använda kommandot scp
    
  •   scp /local_directory/sample1.txt @ : . kopierar example1.txt till den angivna på fjärrdatorn. Du kan  
  •   scp @ : / home / example1.txt./ flyttar exempel1.txt från hemkatalogen på fjärrdatorn till den aktuella katalogen på den lokala datorn.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Kopiera filer genom skalet. Du kan använda kommandot cp för att göra kopior av filerna antingen på samma plats eller i en katalog som du väljer: 
    
  •   cp example1.txt example2.txt skapar en kopia av example1.txt med namnet example2.txt på samma plats.
  •  
  •   cp example1.txt / skapar en kopia av example1.txt i & lt directory & gt; specificerad plats.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Flytta filer och byt namn på dem. Om du vill ändra namnet på en fil eller flytta den utan att kopiera, kan du använda kommandot mv
    
  •   mv example1.txt example2.txt byter namn example1.txt i example2.txt. Filen förblir på samma plats.
  •  
  •   mv directory1 directory2 byter namn directory1 till katalog2. Innehållet i katalogen förblir oförändrat.
  •  
  •   mv example1.txt directory1 / flyttar exempel1.txt till katalogen1.
  •  
  •   mv example1.txt directory1 / example2.txt flyttar exempel1.txt till katalogen1 och byter namn på det till example2.txt
  •  
         
 10.  
 11.             6      Ta bort filer och kataloger. Om du vill radera något från datorn du är ansluten till kan du använda kommandot rm
    
  •   rm example1.txt tar bort filen example1.txt.
  •  
  •   rm -I example1.txt raderar filen example1.txt efter att du har fått en bekräftelse.
  •  
  •   rm directory1 / tar bort katalog1 och allt innehåll.
  •  
         
 12.  
 13.             7      Ändra behörigheter för dina filer. Du kan ändra läs- och skrivbehörigheterna för dina filer med kommandot chmod
    
  •   chmod u + w example1.txt lägger till skrivtillståndet (redigera) i filen för användaren (u). Du kan också använda modifieraren g för gruppbehörigheter eller o för offentligt tillstånd.
  •  
  •   chmod g + r example1.txt lägger till läsbehörigheten (åtkomst) till filen för gruppen.
  •  
  • Det finns en lång lista över behörigheter som du kan använda för att säkra eller öppna vissa aspekter av ditt system.  
  •  
         
 14.  
 15.             8      Lär dig andra grundläggande kommandon. Det finns några viktiga kommandon som du ska använda i skalet. Dessa är: 
    
  •   mkdir newdirectory skapar en ny underkatalog med namnet newdirectory.
  •  
  •   pwd visar sökvägen till din nuvarande katalog.
  •  
  •   som visar vem som är inloggad i systemet.
  •  
  •   pico newfile.txt eller vi newfile.txt skapar en ny fil och öppnar filredigeraren. Olika system har olika filredigerare installerade. De vanligaste är pico och vi. Du kan behöva använda olika kommandon om du har en annan filredigerare installerad.
  •  
         
 16.  
 17.             9      Visa detaljerad information om varje kommando. Om du inte är säker på vad ett kommando gör kan du använda kommandot man för att lära sig möjliga användningar och parametrar för kommandot: 
    
  •   man & lt; command & gt; visar information om det här kommandot.
  •  
  •   man -k & lt; keyword & gt; letar efter det angivna sökordet på alla sidor i handboken.  
  •  
         
 18.  
             

  Del 3      Skapa krypterade nycklar  ,

    
   
 1.             1      Skapa dina SSH-nycklar. Använd dessa tangenter för att ansluta till fjärrdatorn utan att behöva ange ditt lösenord varje gång. Detta är ett mycket säkrare sätt att ansluta till fjärrdatorn eftersom lösenordet inte behöver överföras över nätverket. 
    
  • Skapa nyckelmappen på din dator genom att skriva följande kommando: $ mkdir.ssh  
  •  
  • Skapa de offentliga och privata nycklarna med kommandot $ ssh-keygen -t rsa  
  •  
  • Du kommer att bli ombedd om du vill skapa ett lösenordsfras för nycklarna. Om du inte vill ha det trycker du på Enter. Detta skapar två nycklar i.ssh-katalogen: id_rsa och id_rsa.pub
  •  
  • Ändra behörigheterna för dina nycklar. För att säkerställa att den privata nyckeln endast kan läsas av dig anger du kommandot $ chmod 600.ssh / id_rsa .
  •  
         
 2.  
 3.             2      Placera den offentliga nyckeln på fjärrdatorn. När dina nycklar har skapats kan du publicera på fjärrdatorn så att du kan ansluta utan ett lösenord. Skriv följande kommando och ersätt lämpliga delar enligt ovanstående: 
    
  • $ scp.ssh / id_rsa.pub @ :
  •  
  • Var uppmärksam på kolon (:) i slutet av kommandot.
  •  
  • Du kommer att bli ombedd att ange ditt lösenord innan filöverföring startar.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Installera den offentliga nyckeln på fjärrdatorn. Om du lägger nyckeln på fjärrdatorn måste du installera den för att den ska fungera korrekt. Först logga in på fjärrdatorn som du gjorde i steg 3. 
    
  • Skapa en SSH-mapp på fjärrmaskinen om den inte redan existerar: $ mkdir.ssh  
  •  
  • Lägg till din nyckel till den behöriga nyckelfilen. Om filen inte existerar kommer den att skapas: $ cat id_rsa.pub> & gt;.ssh / authorized_keys  
  •  
  • Ändra behörigheten i SSH-mappen för att tillåta åtkomst: $ chmod 700.ssh  
  •  
         
 6.  
 7.             4      Kontrollera att anslutningen fungerar. Om nyckeln installerades på fjärrdatorn, borde du kunna ansluta utan att bli ombedd för ditt lösenord. Ange följande kommando för att testa anslutningen: $ ssh @ .  
    
  • Om anslutningen är gjord utan att du frågar efter lösenordet är tangenterna konfigurerade på rätt sätt.
  •  
         
 8.  
           Läs mer... (2)      
Teknik populär:
Minska minnesanvändningen på iPhones och Android enheter.

Ta en skärmdump med Firefox i Windows.

Använd Bluetooth.

Internetanslutning med Xbox One.

Förbättra videostreaming.

Sälja en bil på Craigslist.

Ändra din inställning för att dela platsen i Google Chrome.

Ändra ett lösenord på Kik.

Sök efter ord i Excel.

Ta bort en snap på Snapchat.

Hämta ett Xbox spel.

Aktivera TalkBack på din Android.

Ring en anknytning.

Aktivera Windows7.

Gör en uppdatering för Minecraft för Xbox 360.

Använd Google Maps.

Ändra språk på datorn (Windows XP).

Titta på CCTV strömmar på Internet.

Var god i Madden 25.

Anslut en koaxialkabel.

Kör en gratis Minecraft server på vpsme.

ako woman