Home \ yrke
Yrke populär:
Bestäm y avlyssningen.

Organisera och fokusera på hans arbete.

Var den roligaste av hela skolan.

Ta en paus från att lära dig.

Skriv en non fiction bok.

Bygg en DNA modell.

Skriv en cirkel.

Hitta en inversfunktion.

Beräkna ett vägt genomsnitt.

Konvertera tum till centimeter.

Passa en mattexamen.

Känner sig trygg.

Bestäm den inversa av en matris.

Beteende på arbetsplatsen.

Behave.

Var en bra medarbetare.

Använda telefonen professionellt.

Skriv mötesagendan.

Skriv ett tal som ska väljas.

Håll ditt jobb.

Gör en tvärgående multiplikation.

ako woman