Home \ yrke
 

Hur man anger en webbplats i bibliografin.

 

Mer och mer information publiceras på internet. När du skriver vetenskapliga texter och uppsatser kommer du därför alltmer att tillgripa källor på Internet. Men hur anger du korrekt en webbplats i bibliografin? Eftersom det inte finns någon enhetlig reglering i den tysktalande världen är det lätt att följa följande formateringsregler: Modern Language Association (MLA) standard, APA Standard (publicerad av American Psychological Association) och Chicago Style. I följande steg kommer du att ta reda på vilka särdrag du bör tänka på i respektive citationsmetod.

              

Förfarande .

    

    1      Internetsidor i MLA Ge en citat  ,

    
   
 1.            1      Citera en författares webbplats. Order: efternamn, förnamn. "Rubrik på sidan." Webbsida namn. Institution / utgivare, publiceringsdatum. Medium. Datum informationen hämtades. 
    
  •   Exempel : Möller, Heinz. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Naturphänomene GmbH, 1 september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Citera flera authors hemsida. Order: efternamn, förnamn (första författare, i alfabetisk ordning) och förnamn efternamn (andra författare). , "Rubrik på sidan." Namn på webbplatsen. Institution / utgivare, publiceringsdatum. Medium. Datum informationen hämtades. Om du inte vill lista alla författare kan du också använda suffixet "et al.". 
    
  •   Exempel på två författare : Möller, Heinz och Erika Schmidt. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Natural Phenomena GmbH. 1, september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
  •   Exempel på tre författare : Möller, Heinz, Erika Schmidt och Tomas Schneider. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Naturphänomene GmbH, 1 september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
  •   Exempel på användningen av "et al." : Möller, Heinz, et al. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Naturphänomene GmbH, 1 september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Citatwebbplats utan författare. Beställning: "Rubrik på sidan". Namn på webbplatsen, institutionen / utgivaren, publiceringsdatum. Medium. Datum informationen hämtades. 
    
  •   Exempel : "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Naturphänomene GmbH, 1 september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Citera webbsidor skapade av en organisation eller en nyhetstjänst. Order: Organisationens namn. Msgstr "Rubrik på sidan". Namn på webbplatsen, institutionen / utgivaren, publiceringsdatum. Medium. Datum informationen hämtades. När du anger organisationen ska du ta bort alla objekt som "den, den" eller "den ena". Exempel: Den tyska underrättelsetjänsten blir en tysk underrättelsetjänst. 
    
  •   Exempel : Tysk Intelligensservice. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. Naturphänomene GmbH, 1 september 2012. Internet. 3 september 2013.
  •  
                   
 8.  
             

    2      Webbplatser i APA Ge citatet  ,

    
   
 1.             1      Citera en författares webbplats. Order: Efternamn, Första förnamn för förnamn. (Publiceringsdatum). Rubrik på sidan. Namn på webbplatsen. Datum informationen hämtades. av: webbadress (URL). Om det inte finns något släppdatum, skriv "k.A." (ej specificerat). 
    
  •   Exempel : Möller, H. (1 september 2013). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Hämtad den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller (Observera att detta inte är en riktig hemsida)
  •  
  •   Exempel på en webbplats utan publiceringsdatum : Möller, H. (ingen information). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
         
 2.  
 3.             2      Citera flera authors hemsida. Order: Efternamn, Förnamn (författare), & amp; Efternamn, första början av förnamn (andra författare). (Publiceringsdatum). Rubrik på sidan. Namn på webbplatsen. Datum informationen hämtades. av: webbadress (URL). Var noga med att alltid använda ampersand (&) istället för "och" i författarens lista. Om det finns sex eller flera författare kan du också använda suffixet "et al.". 
    
  •   Exempel på två författare : Möller, H., & amp; Schmidt E. (1 september 2012). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
  •   Exempel på tre författare : Möller, H., Schmidt, E., & amp; Skräddarsydda T. (1 september 2012). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
  •   Exempel på sex och fler författare : Möller, H. et al. (1 september 2012). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
         
 4.  
 5.             3      Citatwebbplats utan författare. Beställning: Titel på sidan. (Publiceringsdatum) Namn på webbplatsen. Datum som informationen hämtades från: Webadress (URL). 
    
  •   Exempel : Himlen är blå. (1 september 2012). Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
         
 6.  
 7.             4      Citera webbsidor skapade av en organisation eller en nyhetstjänst. Order: Organisationens namn (publiceringsdatum). Rubrik på sidan. Namn på webbplatsen. Datum som informationen hämtades från: Webadress (URL). 
    
  •   Exempel : Tysk Intelligensservice. (1 september 2012). Himlen är blå. Himmelsbeobachtungen.de. Åtkomst den 3 september 2013. från: www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller
  •  
         
 8.  
             

    3      Internetsidor i Chicago Style citationsstil  ,

    
   
 1.             1      Citera en författares webbplats. Order: efternamn, förnamn. "Rubrik på sidan." Namn på webbplatsen. Webbadress. (Datum då informationen hämtades). 
    
  •   Exempel : Möller, Heinz. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller (hämtad den 3 september 2013).
  •  
         
 2.  
 3.             2      Citera flera authors hemsida. Order: efternamn, förnamn och förnamn efternamn (andra författare). Msgstr "Rubrik på sidan". Namn på webbplatsen. Webbadress. (Datum då informationen hämtades). Om webbplatsen har flera författare, lista dem alla med fullständigt namn och separera informationen med ett komma. 
    
  •   Exempel på två författare : Möller Heinz och Erika Schmidt. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller (hämtad den 3 september 2013).
  •  
  •   Exempel på tre eller flera författare : Möller, Heinz, Erika Schmidt och Tomas Schneider. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller (hämtad den 3 september 2013).
  •  
         
 4.  
 5.             3      Citatwebbplats utan författare. Order: Namn på webbplatsens operatör. Msgstr "Rubrik på sidan". Namn på webbplatsen. Webbadress. (Datum då informationen hämtades). Samma citat gäller om artikeln publicerades av en organisation eller nyhetstjänst. 
    
  •   Exempel : Public Message Service. "Himlen är blå." Himmelsbeobachtungen.de. www.himmelsbeobachtungen.de/HeinzMoeller (hämtad den 3 september 2013).
  •  
         
 6.  
             

Tips .

             
Yrke populär:
Gå tillbaka till skolan efter semestern.

Håll en anteckningsbok.

Konvertera en procentandel till ett betygsgenomsnitt i 4 poängsystemet.

Pak som proffsen.

Var glad själv.

Bestäm den inversa av en matris.

Detektion av kolmonoxid.

Undvik slarviga misstag.

Interpolera.

Snabbskrivning.

Personbeskrivningar.

Minska ditt tal.

Övervinna förskott genom självtalande.

En enkel konversation på spanska.

Uppnå de högsta poängen i antagningstestet för amerikanska universitet.

Bli en bonde.

Skriv en bibliografi i APA Style.

Citera en lärobok i APA stil.

Lär dig om du har barn.

Gör en tvärgående multiplikation.

Att göra elefant tandkräm.

ako woman