Home \ yrke
Yrke populär:
Ha ett tal framför din klass.

Var glad med vad du har.

Förenkla ett algebraiskt uttryck.

Begär en kampanj.

Förbered dig på ett historisktest.

Gör en pulverlackering.

Konjugera det spanska verbet tomt.

Att vara cool på gymnasiet.

Bestäm längden på en cirkelbåge.

Ha kul på ditt jobb.

Uppnå någonting i livet.

Utför ett vetenskapligt projekt.

Bli en bonde utan erfarenhet.

Förstå skillnaden mellan påverkan och effekten.

Konvertera tum till millimeter.

Undvik passiv.

Håll ett betygs medelvärde 1.

Lär ett barn multiplikationstabellerna.

Hantera en arg kund på telefonen.

Håll dig starkt.

Skriv och placera rubriker.

ako woman